Mi a teendő

Mi a teendő, ha káresemény részesei lettünk:

  1. Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés.
  2. Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget minden esetben haladéktalanul értesíteni kell, akkor is, ha a sérültek állapota ezt látszólag nem teszi indokolttá. A sérülteknek segítséget kell nyújtani.
  3. Biztosítani kell, hogy a balesetet szenvedett járművek ne okozhassanak újabb balesetet, például elakadásjelző háromszögek kihelyezésével.
  4. Ha gépjárművünk mozgásképtelenné vált, trélert kell hívnunk.
  5. Ha van rá lehetőségünk, fényképezzük le a baleset helyszínét és a keletkezett károkat, még ha csak egy kamerás mobiltelefonnal is.
  6. A rendőrséget kell értesíteni, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.
  7. Ha a balesetben részes bármely fél ragaszkodik a rendőri intézkedéshez, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését a helyszínen megvárni.
  8. A helyszínen ki kell tölteni az európai Baleseti bejelentőt (kék-sárga), ahol a résztvevők aláírásukkal igazolják a felelősség elismerését még a helyszínen, feltüntetve az esetleges tanúk nevét, címét, telefonszámát, a kitöltött nyomtatványból a részes felek őrizzenek meg 1-1 példányt.
  9. A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy – egy példányát őrizzék meg mert   szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.
  10. A nyomtatvány alján lévő megjegyzés rovatban az okozó féllel alá kell íratni a felelősség elismerését.

Ez nagyon fontos!

Amennyiben senki nem ismeri el a felelősségét a balesetért, és személyi sérülés nem történt, rendőrt kell hívni.

Fontos, hogy a baleset bekövetkezéséről a kár be legyen mihamarabb jelentve a Biztosítóhoz.

Javasoljuk, ha van rá lehetőség (akár saját mobil telefonunkkal), akkor a kárban résztvevő sérül autókról egy pár fotót készitsünk.

Partnereink

Mészáros M1 Autókereskedő Kft.